There are no shortcuts to any place worth going.

人敬我一尺,我敬人一丈,敬人者,人亦敬之;
不敬人者,当以其人之道还治其人之身。

不贵其不欲为人所重。

物必自腐,而后虫生。人必自侮,而后人侮之。

评论

© Black-n7 | Powered by LOFTER